X
Giriş Yap

Kullanım Koşulları


1. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

 1. Bu kullanım koşulları internet adresi Modalite.net (bundan sonra „web sayfası“) de bulunan web sayfalarından (bundan sadece „web sayfası“) ileri gelen karşılıklı hak ve sorumlulukları düzenler. Modalite.net ve web sayfaları hizmeti kullanımından ileri gelen hak ve sorumlulukları ve diğer bağlantılı hukuki ilişkileri düzenler.
 2. Kullanım koşullarını servis sunucu değiştirebilir veya onlara takviye yapabilir. Değişimler web sayfasında yayınlandıktan itibaren geçerlilik kazanırlar.
 3. Modalite.net bir çevrimiçi mağaza değildir ve fiyatlar, ürün açıklamaları, bedenleri, kullanılabilirliği veya fotoğraf doğruluğu dahil olmak üzere diğer şirketler tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğundan sorumlu değildir. Her satın alma işleminden önce, Modalite.net'den yönlendirildiğiniz çevrimiçi mağazanın web sitesindeki verileri incelemenizi öneririz. Sunulan tüm ürünler üçüncü taraflarca belirlenen koşullara tabidir ve Modalite.net bunlardan sorumlu değildir.

2. HİZMET SAĞLANMASI SÖZLEŞMESİ İÇERİĞİ

 1. Servis sağlanması sözleşmesi temelinde servis sunucu kullanıcıyı Modalite.net sistemine dahil edeceğini taahhüt eder. Kullanıcı geçerli kişisel bilgilerini vereceğini taahhüt eder.

3. HİZMET KOŞULLARI

 1. Servis sunucusu hizmeti sunarken kullanıcı veya başkaları tarafından engellemelerle karşılaşırsa hizmeti sunmak zorunda değildir. Bu nedenle hizmet sunucusu hizmeti özellikle elektrik kesintisi durumunda, veri ağı kesintilerinde, mücbir sebep durumunda üçüncü tarafların neden olduğu diğer arızalarda sağlamak zorunda değildir.
 2. Hizmet sunulurken kesintiler, geçici kısıtlamalar, hizmet kalitesinin kesintiye uğraması olabilir.

4. HİZMETİN KULLANILMASı

 1. Hizmete erişim sadece kullanıcı içindir. Kullanıcı servis sunucunun önceden yazılı onayı olmadan üçüncü şahıslara hizmeti kullanma hakkı veremez.
 2. Kullanıcı, hizmet çerçevesinde servis sunucusu hizmetinin Internet güvenliğinin, diğer internet kullanıcılarının güvenliğinin üzerinde olumsuz bir etkisi olan veya olumsuz etki yaratabilecek mekanizmaları, yardımcı programları veya yazılımı kullanamaz.
 3. Kullanıcının servisin işletildiği servis sunucunun server işletimini engelleyecek veya sınırlayacak faaliyetlerde bulunması veya bu tür etkinliklerde üçüncü taraflara yardımcı olabilecek herhangi bir etkinlikte bulunması yasaktır. Kullanıcı servis sunucunun işletildiği server otomatik taleplerle rahatsız etmeyecektir.

5. SÖZLEŞME TARAFLARININ DİĞER HAK VE SORUMLULUKLARI

 1. Kullanıcı, web sayfasını oluşturan bilgisayar programlarının telif hakkıyla korunduğunu bildiğini beyan eder. Kullanıcı servis sunucunun mülkiyet haklarının olduğu bilgisayar programlarını yetkisiz bir şekilde kendisinin veya üçüncü şahısların müdahale etmesine olanak sağlayacak hiç bir faaliyet yapmayacağını taahhüt eder.
 2. Servis sunucu kullanıcıya karşı medeni kanunun 53a maddesinin 1. paragrafındaki hükümlere göre davranış etiği bağı içinde değildir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE TİCARİ BİLDİRİMLERİN GÖNDERİLMESİ

 1. Özel şahıs olan kullanıcı aşağıdaki kişisel bilgilerinin işlenmesine izin verir: e-mail adresi, kullanıcının yaşadığı şehir, hizmet çerçevesinde ilgi alanları info@modalite.net, (bundan sonra „kişisel bilgiler“).
 2. Kullanıcı, servis sunucunun servis sağlanması sözleşmesi içeriğine uygun olarak ve servis sunucunun ticari paylaşımlar yapabilmesi amacıyla kendi kişisel bilgilerinin işlemesine izin verir.
 3. Kullanıcının kişisel bilgilerinin işlenmesi için servis sunucu işleyici olarak üçüncü şahısları yetkilendirebilir.
 4. Kullanıcı kişisel bilgilerini doğru ve gerçek olarak vermekle ve kişisel bilgilerinde bir değişiklik olduğunda bunu hiç vakit geçirmeden servis sunucusuna bildirmekle yükümlüdür.
 5. Kişisel bilgiler süre belirtilmeden işlenecektir. Kişisel bilgiler otomatize olarak elektronik formada veya otomatize olmayan basılı formada işlenecektir.

7. ARAMA

 1. Arama sonuçlarımızı listelemeyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, hatalarla karşılaşırsanız veya ticari marka ihlali oluştuğunu tespit ederseniz lütfen bizimle info@modalite.net üzerinden irtibata geçiniz.

8. WEB SAYFALARININ KULLANIMI

 1. Web sayfalarını kullanan kullanıcı veya başka bir kişi, servis sunucunun önceden yazılı izni olmaksızın, web sitesinde bulunan metinleri, grafikleri veya telif hakkıyla korunan diğer nesneleri kullanma yetkisinin olmadığını kabul eder.
 2. Kullanıcı, web sayfalarına sadece kendi yazdığı içeriği veya başkasına ait içeriği onu oluşturanın web sayfası üzerinden erişim iznini verdiği içerikleri yerleştireceğini kabul eder. Kullanıcı, söz konusu içeriğin yerleştirilmesi ve yayınlanmasının üçüncü tarafların telif haklarını ve diğer haklarını gereksiz yere etkilemeyeceğini ve genel olarak bağlayıcı yasal düzenlemeleri ihlal etmeyeceğini beyan eder.
 3. Servis sunucu, 480/2004 Sayılı Kanun'un 5. paragrafında belirtilen Bilgi toplumu faaliyetleri kapsamda Kullanıcının faaliyetlerinden sorumlu değildir.
 4. Kullanıcı, web sayfaları (server) kullanımında program donanımı mekanizmalarını ve web sayfası veya sunucunun işleyişini olumsuz yönde etkileyebilecek diğer prosedürleri kullanma yetkisine sahip değildir.
 5. Kullanıcı web sayfalarına bilgi yükleme hakkına sahiptir. Burada söz konusu olan özellikle setler (kolajlar), koleksiyonlar, resim yükleme, yorum yüklemedir (bundan sonra sadece "gönderiler"). Gönderiler onları oluşturanların görüşlerini dile getirir, bu Servis sunucunun görüşlerini ifade etmez Servis sunucu, gönderinin içerdiği bilgilerin doğruluğundan ve bu bilgilerin yasaya uygunluğundan sorumlu değildir.
 6. Servis sunucu herhangi bir sebep belirtmeksizin herhangi bir gönderiyi kaldırma hakkına sahiptir.
 7. Gönderiler yerleştirilmesiyle birlikte servis sunucunun mülkiyetine girerler ve onları oluşturanlar bu şekilde eğer 121/2000 numaralı kanuna göre bir konu ise telif haklarını da vermiş olurlar: kullanmak, düzeltmek, kopyalamak, dağıtmak, devretmek, kamuya açık sergilemek, çoğaltmak, yayınlamak, alt lisanslamak, bu türlü iletişimi taşımak veya satmak, üçüncü taraflara bu gönderilerle alakalı önceki haklarla ilgili sınırsız alt lisansa vermek.
 8. Kullanıcı gönderiyi yerleştirmesiyle herhangi bir ödül hakkından vazgeçmiş sayılır ve yerleştirdiği gönderinin kullanım şeklini engellemeyeceğini beyan eder.
 9. Gönderiyi yerleştirmeden dolayı Kullanıcının ödül hakkı yoktur.
 10. Servis sunucu gönderiyi kullanma hakkını üçüncü şahıslara verme hakkına sahiptir (özel veya eksklüsif olmayan).

9. KAPANIŞ HÜKÜMLERİ

 1. Eğer web sayfaları kullanımı ile alakalı ilişkiler veya servis sağlanması sözleşmesi uluslararası (dış ülke) öğesi içeriyorsa taraflar bu ilişkilerin Türkiye Cumhuriyeti hukukuna göre yönetilmesinde anlaşmışlardır.
 2. Servis sağlanması sözleşmesi ve ticari koşulları servis sunucu tarafından elektronik formada kamuya kapalı bir şekilde arşivlenir.
 3. Servis sunucusunun irtibat bilgileri: elektronik posta adresi: info@modalite.net.

Son güncelleme 1.1.2020 tarihinde yapılmıştır.